Voorwaarden

Algemene consumenten voorwaarden makelaardij

Hier kunt u de de algemene voorwaarden van VastgoedPRO raadplegen en desgewenst downloaden. Hierin leest u welke rechten en plichten uw makelaar en uzelf hebben. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met NVM, VBO Makelaar, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Ze zijn in werking getreden op 1 september 2018.

Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
elke opdracht tot dienstverlening die een particuliere
klant verleent aan Koetsenruyter Makelaardij.

Vergelijken